maklumat pelayanan
12 September 2023 08:41:42 WIB 4 PPID Tita Shania

MAKLUMAT PELAYANAN “BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT BERTEKAD UNTUK MELAYANI MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS DARI PRAKTEK KKN. APABILA KAMI TIDAK MELAKSANAKAN PELAYANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN”